ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекции и звена

ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНА"
Цветелина Андреева Андровска-Илиева - Директор
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 121 стая - 308

Цветелина Бориславова Страшимирова -
юрисконсулт
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 118, стая - 207

Недка Иванова Петрова - главен експерт.
еmail - obs_bslatina@abv.bg, телефон - (0915) 882 119, стая - 307
   

Пенка Тодорова Янкулова - старши експерт.
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 136, стая - 404
   


Димитринка Цветанова Стоева
- главен специалист.
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 136, стая - 404
   


Красимир Руменов Коцов - старши експерт
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 152, стая - 508

Красимир Бойков Кирилов - младши експерт
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 152, стая - 508


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.