ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекции и звена

ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНА"
Цветелина Андреева Андровска-Илиева - Директор
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 121 стая - 308

Вакантна -
юрисконсулт

Пенка Тодорова Янкулова - старши експерт.
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 136, стая - 404
   
 
Деница Пламенова Василева - старши експерт
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 114, стая - 302

Димитринка Цветанова Стоева
- главен специалист.
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 136, стая - 404
   


Красимир Руменов Коцов - старши експерт
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 152, стая - 508

Красимир Бойков Кирилов - младши експерт
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 152, стая - 508


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА