ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекции и звена

ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
Росен Пенков Йотков - директор на дирекция
еmail: bslatina@mail.bg, тел: 0915 / 882132,  сграда

Пламен Бориславов Димитров - старши експерт
еmail: mdtbsl@abv.bg,  тел: 0915 / 882103

Иван Йорданов Начев - старши експерт
еmail: bslatina@mail.bg,  тел:
0915 / 882132

Момчил Илиев Островски - младши експерт
еmail: mdtbsl@abv.bg,  тел:
0915 / 882165

Вакантна - главен специалист

Соня Николаева Буровска - главен специалист
еmail: mdtbsl@abv.bg,  тел:0915 / 882165

Цветана Петрова Василева - главен специалист
еmail: mdtbsl@abv.bg,  тел: 0915 / 882165

Мариела Димитрова Йорданова - главен специалист
еmail: mdtbsl@abv.bg,  тел: 0915 / 882102

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.