ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекции и звена

ДИРЕКЦИЯ "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
Сашка Веселинова Първанова - директор на дирекция
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915 / 882 113,  стая: 201

Десислава Красимирова Стефанова - гл. експерт
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915 / 882 166,  стая: 202

Николай Иванова Гурзовски - главен експерт
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915 / 882 166,  стая: 202

Екатерина Цветанова Димитрова - младши експерт
Email: bslatina@mail.bg,  тел: 0915 / 882 169,  стая: 206

Антон Пламенов Петров - старши експерт
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915 / 882 166,  стая: 202

Цветина Георгиева Запринова - младши експерт
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915 / 882 169,  стая: 206


Драгомир Ценов Николаев - главен специалист
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915 / 882 120,  стая: 308

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА