ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекции и звена

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
Теодора Руменова Буковска - директор дирекция
Email: bslatina@mail.bg,  тел: 0915 / 882 167,  стая: 203

Валерия Асенова Гешева - главен експерт
Email: bslatina@mail.bg,  тел: 0915 / 882 170,  стая: 205

Маргарита Георгиева Димитрова - старши експерт
Email: bslatina@mail.bg,  тел: 0915 / 882 168,  стая: 204

Тихомир Бориславов Драганов - младши експерт
Email: bslatina@mail.bg,  тел: 0915 / 882 109,  стая: 212

Илиян Детелинов Илиев - старши експерт
Email: bslatina@mail.bg,  тел: 0915 / 882 170,  стая: 205


Неделина Йорданова Димитрова - младши експерт - майчинство,
замествана от Хтистианна Павлова Павлова до завръщането и.
Email: bslatina@mail.bg,  тел: 0915 / 882 169,  стая: 206

Васил Недков Василев - главен специалист
Email: bslatina@mail.bg,  тел: 0915 / 882 143,  стая: 412


Георги Ивов Георгиев - младши експерт   (ОМП)
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 133, стая - 604

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.