ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекции и звена

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"
директор на дирекция
еmail - bslatina@mail.bg,  Телефон - (0915) 882 157,  Стая - 101

Тони Павлов Иванов  -  главен експерт
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915/ 882 157,  стая:101

Красимир Николов Караджов - главен експерт
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915/ 882 170,  стая: 205

Цветозара Николова Петкова - младши експерт
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Силвия Йорданова Бацова - Начева - младши експерт
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Галя Георгиева Масларска  -  главен специалист
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Николай Петков Йорданов  -  главен специалист
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Ваня Георгиева Островска  -  главен специалист
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Мариета  Константинова Пенковска - специалист
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Ивайло Павлинов Димитров - специалист
еmail: bslatina@mail.bg,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА