ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекции и звена

ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"
Татяна   Иванова   Пеняшка - директор на дирекция
еmail - bslatina@mail.bg,  Телефон - (0915) 882 124, стая - 401

Силвия Петьова Маринова -
главен експерт "Бюджет"
еmail -
bslatina@mail.bg,  Телефон - (0915) 882 137,  стая - 405

Вакантна  - главен счетоводител

Мариян Мариев Славчев - старши счетоводител.
еmail - bslatina@mail.bg,  Телефон - (0915) 882 141,  стая - 406

Татяна Александрова Маркова - старши счетоводител
еmail - bslatina@mail.bg,  Телефон - (0915) 882 135,  стая - 403

София Маринова Василева - старши счетоводител
еmail - bslatina@mail.bg,  Телефон - (0915) 882 137,  стая - 405

Мариета Георгиева Василева - старши счетоводител
еmail - bslatina@mail.bg,  Телефон - (0915) 882 134,  стая - 402

Цветанка Иванова Данова - старши счетоводител
еmail - bslatina@mail.bg,  Телефон - (0915) 882 146,  стая - 503

Драга Николаева Влахова - старши счетоводител - касиер
еmail - bslatina@mail.bg,  Телефон - (0915) 882 144,  стая - 413

Димитър Валериев Димитров - счетоводител
еmail - bslatina@mail.bg,  Телефон - (0915) 882 141,  стая - 406

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА