ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекции и звена

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

Бисерка  Захариева  Бурдиняшка  -  директор на дирекция
еmail - bisbur@abv.bg, тел. (0915) 882 122, стая - 104
                   
инж. Иван   Христов   Петров - главен експерт
еmail - bsl@abv.bg, телефон - (0915) 882 110, стая - 210

Радинка   Евгениева   Коцева - главен експерт.
еmail - esgraon@b-trust.org, телефон - (0915) 882 125, стая - 111

Елеонора   Емилова  Георгиева - Тодорова - младши експерт
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 157,стая - 101

Ивка   Георгиева   Начева  - младши експерт
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 103, стая - ЦИУ

Диана   Николаева   Димитрова  - младши експерт / в отпуск /
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 125, стая - 111

Светла   Войчева   Стойновска - главен специалист.
еmail - esgraon@b-trust.org, телефон - 882-105, стая - ЦИУ

Петя Цветанова Петрова - отпуск по майчинство - главен специалист
замествана от Теодора Йорданова Петрова - мл.експерт, до завръщане на титуляра.
еmail - esgraon@b-trust.org, телефон - (0915) 882 125, стая - 111

Теменуга Василева Муслийска - мл. експерт
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 154, стая - 511


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА