ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекции и звена

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“
Бисерка  Захариева  Бурдиняшка  -  директор на дирекция
еmail - bisbur@abv.bg, тел. (0915) 882 122, стая - 104
                   
инж. Иван   Христов   Петров - главен експерт
еmail - bsl@abv.bg, телефон - (0915) 882 110, стая - 210

Радинка   Евгениева   Коцева - главен експерт.
еmail - esgraon@b-trust.org, телефон - (0915) 882 125, стая - 111

Деница Пламенова Василева - старши експерт
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 114, стая - 302

Елеонора   Емилова  Георгиева - Тодорова - младши експерт
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 157,стая - 101

Ивка   Георгиева   Начева  - младши експерт
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 103, стая - ЦИУ

Диана   Николаева   Димитрова  - младши експерт / в отпуск /
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 125, стая - 111

Светла   Войчева   Стойновска - главен специалист.
еmail - esgraon@b-trust.org, телефон - 882-105, стая - ЦИУ

Петя Цветанова Петрова - главен специалист
еmail - esgraon@b-trust.org, телефон - (0915) 882 125, стая - 111

Теменуга Василева Муслийска - мл. експерт
еmail - bslatina@mail.bg, телефон - (0915) 882 154, стая - 511

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.