ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекции и звена

АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
Диляна Вълкова Гергова  -  Главен специалист в кметство с.Алтимир
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 09138 2230 

Цветанка Георгиева Карамелска -  Главен специалист в кметство с.Буковец,  
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 09149 2215 

Румяна Генкова Тодорова  -  Главен специалист в кметство с.Бърдарски геран
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 09135 2294 

Ива Емилова Василева - 
Главен специалист в кметство с.Бъркачево
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 09148 2335 


Галина Тошкова Черкезка  - 
Главен специалист в кметство с.Враняк
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 091401 215 

Виолета Петрова Димитрова  -  Главен специалист в кметство с.Габаре
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 09140 4221

Марияна Гергова Терзийска -  Главен специалист в кметство с.Галиче
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 09136 2329

Петя Стефанова Николова  -  Главен специалист в кметство с.Драшан
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 09140 4271

Боряна Венциславова Лакова  -  Главен специалист в кметство с.Комарево
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 09133 2369

Ивка Илиева Елисеева  -  Главен специалист в кметство с.Попица
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 09137 2363

Йошка Владиславова Цветкова  -  Главен специалист в кметство с.Соколаре
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 09146 2283

Наталия Кирилова Петрова - Главен специалист в кметство с.Тлачене, 
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 09130 2215

Силвия Стефанова Андровска  -  Главен специалист в кметство с.Търнава
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 09139 2270

Бойка Динова Лалова  -  Главен специалист в кметство с.Търнак
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 09134 2221


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА