ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекции и звена

ЗВЕНО "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
Любомир Петков Димитров  -  ръководител
Email - bslatina@mail.bg, тел. 0915 139,
стая 408

Нина Илиева Цветанова  - 
старши вътрешен одитор, 
Email - bslatina@mail.bg,  тел. 0915134  стая 402

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.